Algemene voorwaarden

Overeenkomst
Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan kinderschoenenlabota.be om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
Bij elke bestelling, aanvaardt de koper expliciet de algemene voorwaarden.

Verkoper – Ondernemingsgegevens
De website www.kinderschoenenlabota.be (en webshop) is eigendom van
La Bota
Bvba Cantador-Goethals
Brugsesteenweg 92
8520 Kuurne
Btw nr: BE0500.802.387
Email: labota@telenet.be
Tel. 056/49.85.86
Facebook: kinderschoenenlabota

Prijs van het artikel
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en uitgedrukt in EURO. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Deze kunnen geraadpleegd worden in levering en tarieven.
De prijs van een bepaald artikel kan verschillen volgens de maat. De vermelde prijs is steeds van de kleinst beschikbare maat. Bij het aanduiden van de gewenste maat, verschijnt de overeenkomstige prijs.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen te annuleren.

Beschikbaarheid
De artikelen vermeld in de webshop, worden ook aangeboden aan de klanten in de winkel te Kuurne. Aankopen in de winkel hebben voorrang op de online verkoop. Wordt er in de webshop éénzelfde artikel gelijktijdig geselecteerd wordt, dan nemen wij contact met u op en wordt het betreffende artikel teugbetaald.
Bij bepaalde artikelen staat de melding “beschikbaar maar wordt niet online verkocht”. Indien dergelijk artikel gewenst wordt, kan de beschikbaarheid en de prijs via mail of via Facebook aangevraagd worden.

Maten
De schoenmaten kunnen varieëren volgens het merk en ook soms volgens het model. Bij twijfel, kan u contact opnemen en kunnen wij de binnenmaat opmeten. Komt u net uit tussen 2 maten, neem dan best de grootste maat. Een binnenzooltje kan eventueel een oplossing bieden.

Beschrijving van het artikel
Indien een complete beschrijving van het artikel ontbreekt, kan u altijd via mail of fb een gedetailleerde beschrijving aanvragen. Indien u het artikel bestelt, gaat u akkoord met de vermelde beschrijving van het artikel. Het ontbreken van de beschrijving, laat de klant niet toe om af te zien van de overeenkomst.

Betaling
De verschillende betalingsmethoden worden aangegeven op de site. Ook betaling via overschrijving is mogelijk. (BE32 3631 1184 6902)
De klant verbindt er zich toe om bij de bestelling meteen over te gaan tot de betaling. Indien de betaling niet gebeurt binnen 3 werkdagen, wordt de bestelling geannuleerd.
Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van La Bota tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

Herroepingsrecht en retour
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.
Wenst u een artikel te retourneren, gelieve ons hiervan te verwittigen per mail.

Artikelen met een korting (outlet, solden, promoties) worden niet teruggenomen. De kosten voor eventuele herstellingen worden alleen op ons genomen van de artikelen zonder korting.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien gewenst, kunnen wij de retourlabel aanmaken. Stuur hiervoor een mail naar labota@telenet.be om de retourlabel aan te vragen en de betaling hiervan te regelen.
De goederen kunnen ook kosteloos in de winkel binnengebracht worden.
De retour wordt enkel aanvaard indien de artikelen in hun oorspronkelijke staat teruggezonden worden en in de originele doos. De artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door de klant zal dit dan ook ten laste van de klant vallen.
De terugbetaling (exclusief initiële verzendingskosten) van de teruggezonden artikelen (artikelen zonder korting) gebeurt binnen de 7 dagen na het ontvangen van de artikelen.
Er kan ook geopteerd worden voor ruiling. In dit geval neemt La Bota de verzendingskosten (éémalig) op zich.
ARTIKELEN GEKOCHT IN DE TOTALE UITVERKOOP WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Pre-orders
Tijdelijk kunnen ook pre orders aangeboden worden. De speciefieke voorwaarden van een bepaald pre order worden vemeld op de facebookpagina en op de pagina van de pre order. Het order wordt enkel aanvaard als de betaling gebeurd is vóor het aflopen van de actie van deze pre order. Eind datum wordt steeds vermeld. De verzending van deze artikelen valt buiten de gewone verzendingsperiode aangezien deze afhangt van de verzending van de fabrikant. Een verzendingsperiode wordt wel aangegeven bij een speciefieke pre order


Levering en tarieven
Artikelen worden verzonden via bpost. De bestellingen worden verzonden gemiddeld binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom.
Tarieven (enkel geldig voor België). Voor andere landen, gelieve ons een mail te sturen.
Aan huis geleverd: vanaf €6,50
In bPost afhaalpunt: vanaf €6,00
Afhalen in de winkel: €0,00

Aansprakelijkheid
Indien de informatie op de website onvolledig is of fouten bevat, eventuele tik- of drukfouten, dan is dit onopzettelijk en kan La Bota daar niet aansprakelijk voor gesteld worden. Dit geldt eveneens voor onopzettelijke, verkeerde verkoopprijzen.

Overmacht
La Bota is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Privacy
La Bota verbindt er zich toe om de persoonlijke gegevens van de klanten te beschermen en onder geen geval aan derden ter beschikking te stellen. Alleen de noodzakelijke gegevens zullen meegedeeld worden bij betalingstransacties en levering. 

Geschillen
Op de overenkomst tussen de verkoper en de koper waarop deze algemen voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zal beroep gedaan worden op de bevoegde rechtbank van Koophandel, afdeling Kortrijk. 

Afdrukken